Agroscience spol. s r.o.


Přejdi na obsah

Nabízíme


1) Převzetí, vytřídění, označení, uložení a skartaci dokumentů

Roztřídění dokumentů na kategorie A-archiválie, S-písemnosti určené ke skartaci po uplynutí zákonné lhůty (1 až 100 let). V-písemnosti zatím nezařaditelné s revizí po 1–15 letech.

Možnost scanování vybraných dokumentů nebo vytěžování dat z formulářů.

Uložení dokumentů ve spisovně do archivačních složek, popis spisů a složek, jejich jednoznačná identifikace přímo na ukládací jednotce a zároveň zaevidování v databázovém systému pro snadné vyhledávání.

Provedení úplného skartačního řízení. Vyhotovení návrhu žádostí o archivaci a skartaci. Předání písemností do státního archivu (typ písemností A), zajištění písemného potvrzení a fyzická likvidace dokumentů (písemnosti typu S s prošlou skartační lhůtou).

Součástí nabídky je i poskytnutí přepravních či stěhovacích služeb.


2) Uložení, archivace a následný servis spisové agendy

Asistence i personální zabezpečení při vyhledávání spisů, skartaci, převádění dat do elektronické podoby, archivaci a nakládání s daty v elektronické podobě.

U firem v likvidaci zajištění personální agendy pro bývalé zaměstnance podniku (vyhledání osobních spisů pro potvrzování délky zaměstnání apod.)

Nabízíme možnost externího uložení Vašich dokumentů v certifikovaných skladech (Chrášťany – okres Rakovník), kde je možné využití služeb badatelny a všech servisních služeb (kopírování, fax, telefon, digitalizace, tisk z databází, vyhledávání písemností dat pracovníky spisovny, expresní vyhledání a transport, e-mail, internet, počítač).

Archivace a skartace dokumentů je prováděna v souladu se zřetelem na znění zákona na ochranu osobních údajů, zákona na ochranu utajovaných skutečností a obchodního zákoníku - ochrana obchodního tajemství.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku