Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

číslo jednací

tvoří pořadové číslo (jak vyplyne ze zápisu v podacím deníku a tam, kde je vedena doručovací knížka, i v doručovací knížce), lomítko posledního dvojčíslí běžného kalendářního roku a rozlišovací zkratka útvaru, který písemnost vyřizuje

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař