Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

účetní období

časový úsek, s nímž časově a věcně souvisejí skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví a o nichž účetní jednotky účtují. V našich podmínkách je účetním obdobím kalendářní rok.

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař