Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

archivní kniha

evidence předaných písemností, lze vést ve formě předávacích protokolů uložených chronologicky v jedné složce nebo pořadači nebo lze vést jako samostatnou knihu

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař