Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

katalog

archivní pomůcka k fondu, sbírce či jejich částem, poskytující podrobné informace o obsahu a formě archiválií, musí mít titulní list, obsah, úvod, seznam použité literatury, katalogové záznamy, rejstříky a tiráž rozšířenou o počet katalogových záznamů; jestliže plní funkci inventáře, musí mít všechny jeho náležitosti

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař