Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

mikrofilm

fotografické snímky písemných i kresebných podkladů, zmenšené na filmovém pásu 16 mm nebo 35 mm šířky, který je možno trvale uchovávat ve velmi malém prostoru

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař