Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

oběh

rozumí se pohyb písemnosti uvnitř organizace, tj. její přidělování, postupování nebo předávání, vyřizování a odeslání; řízený oběh, oběh s předem určeným postupem pohybu uvnitř organizace

oběh účetních dokladů

postupný přechod dokladu z jednoho organizačního útvaru do dalšího spojený s postupným zpracováním dokladu určenými pracovníky

oběhová obálka

přeložený list (A3) tuhého papíru s potřebným předtiskem na obou stranách, do kterého se vyznačují pokyny k oběhu písemnosti; v jednodušších případech plní stejnou funkci oběhový lístek, používaný zejména pro cirkulaci písemností, časopisů apod. mezi určeným počtem pracovníků nebo útvarů

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař