Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

oběhová obálka

přeložený list (A3) tuhého papíru s potřebným předtiskem na obou stranách, do kterého se vyznačují pokyny k oběhu písemnosti; v jednodušších případech plní stejnou funkci oběhový lístek, používaný zejména pro cirkulaci písemností, časopisů apod. mezi určeným počtem pracovníků nebo útvarů

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař