Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

odeslání (vypravení)

ve smyslu zásad spisové služby jsou myšleny následující úkony: a) z hlediska sekretářky: -spojení podání s písemnou odpovědí, -kontrola, zda spis obsahuje všechny písemnosti, označení spisovým znakem, vyznačení čísel jednacích, skartačních znaků a lhůt, -někdy také příprava obálky včetně adresy, b) z hlediska výpravny - kontrola všech příloh, razítek a podpisů, příprava a zalepení obálek a předání zásilek poště.

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař