Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

označování

také prezentace, je základní úkon příjmu písemnosti sledující snahu vyznačit časově její příchod a vytvořit současně základ pro evi­denční zachycení základních údajů a pokynů v souladu se spisovým řádem, v automatizovaném systému pak označování identifi­kátorem prvotní identifikace (PID)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař