Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

písemnost účetní

mají obvykle formu listinnou nebo elektronickou; písemné forma - účetní doklad musí obsahovat: označení, popis obsahu účetního případu, peněžní částka nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení dokladu, datum uskutečnění účetního případu podpis osoby odpovědné za účetní případ a za zaúčtování; elektronická forma musí umožňovat výstup v písemné formě

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař