Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

písemnosti - ukládání

časová etapa, kdy písemnosti vyčkávají na uplynutí skartačních lhůt, po uplynutí skartačních lhůt dochází ke skartačnímu řízení

písemnosti - ukládání - požadavky

Požadavky na ukládání písemností: organizační a prostorové zajištění tak, aby písemnosti byly vždy co nejrychleji dosažitelné v rámci spisových a ukládacích značek volit takové uspořádání písemností, které by přihlíželo k jejich nejčastějším hlediskům vyhledávání, prostory uložení (spisovna) volit tak, aby písemnosti nebyly jakýmkoliv způsobem ohroženy

písemnosti - ukládání - přehled

přehled o uložených písemnostech ve spisovně,který musí být stále veden a aktualizován, musí obsahovat: budovu, název nebo kódové označení objektu, patro, číslo patra v rámci budovy, místnost, číslo místnosti v rámci patra, regál, číslo regálu v rámci místnosti, paprsek, číslo paprsku v rámci regálu, police, číslo police v rámci paprsku

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař