Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

písemnosti - ukládání - požadavky

Požadavky na ukládání písemností: organizační a prostorové zajištění tak, aby písemnosti byly vždy co nejrychleji dosažitelné v rámci spisových a ukládacích značek volit takové uspořádání písemností, které by přihlíželo k jejich nejčastějším hlediskům vyhledávání, prostory uložení (spisovna) volit tak, aby písemnosti nebyly jakýmkoliv způsobem ohroženy

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař