Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

plán spisový

směrnice či předpis pro uspořádání písemností organizace podle věcného nebo mechanického časového nebo číselného systému, odpovídající funkční náplni, vnitřní struktuře a agendě organizace, pro okresní úřady a orgány obci je dán instrukcí o spisové službě

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař