Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

prvotní identifikace (PID)

tato identifikace písemností je zabezpečena jednoznačným identifikátorem písemnosti (PID), identifikátor je v optimálním případě vytištěn na samolepícím štítku čárovým kódem, který je aplikován na písemnost. Méně vhodnou variantou může být přímý tisk na písemnost. Identifikátorem musí být označovány všechny písemnosti do systému SSL vstupující nebo v něm vzniklé. Písemnost je tak opatřena jednoznačnou identifikací, kdy PID vystupuje jako "rodné číslo" písemnosti.

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař