Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

paprsek v regálu

jedno oddělení v regálu

regál

dřevěná nebo kovová nekrytá skříň pro ukládání spisů, rozdělená na několik svislých oddílů, paprsků (článků) tvořících regálové pole, rozdělených na podélné příhrady (police), slouží k ukládání písemností; z hlediska konstrukce jsou regály bud' jednoduché, nebo dvojité, pevné a pojízdné, tzv. kompaktní, kde pojezd může být prováděn ručně, elektrickým nebo pneumatickým pohonem

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař