Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

skartační rejstřík

abecední seznam jednotlivých agend, vychází obvykle z typového skartačního rejstříku, vydává MV ČR, jsou zde obsaženy všechny obvykle se vyskytující písemnosti, jejich druh, skartační znak a skartační lhůty

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař