Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

spisovna ústřední

také centrální spisovna je konečnou stanicí pro písemnosti v centralizované soustavě spisoven neplní jen funkci ukládací, ale i funkci ochrany před zneužitím informací, zamezuje nekontrolovanému získávání údajů jiných organizačních útvarů, chrání písemnosti před případnými pokusy o jejich zničení, nahlížet sem se smí jen se souhlasem vedoucí spisovny

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař