Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

spisovna útvaru

může být konečným místem uložení písemností (decentralizovaný systém), zastává pak všechny funkce centrální spisovny, nebo je mezistupněm před předáním písemností do spisovny ústřední

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař