Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

spisovna specializované

ukládána zvláštní agenda např. tajná, účetní, stavební, technická, zvláštním druhem je soukromá spisovna, jsou zde ukládány písemnosti organizací, jimž neprošly skartační lhůty

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař