Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

výroční zpráva

zveřejnění údajů z účetní závěrky u těch účetních jednotek, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditem -uvádějí se zejména údaje z účetní závěrky, výrok auditora, údaje o důležitých skuteč­nostech vztahujících se k účetní závěrce a výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji podnikání a finanční situaci

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař