Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

zásilka

písemnost doručovaná prostřednictvím pošty; zásilkami jsou listovní zásilky, cenná psaní, balíky a poštovní poukázky; listovními zásilkami jsou:a) ve vnitřním i mezinárodním styku dopisnice, psaní, slepecké a novinové zásilky,b) jen ve vnitřním styku letákové a odpovědní zásilky a nádražní psaní,c) jen v mezinárodním styku tiskoviny a balíčky,obyčejnými listovními zásilkami jsou listovní zásilky, které nejsou podány doporučeně, zapsanými zásilkami jsou listovní zásilky, které jsou podány doporučeně (doporučené zásilky), cenná psaní, balíky a poštovní poukázky

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař