O firmě

Autor: administrator <agroscience(at)agroscience.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 01. 2007Naším hlavním cílem je snaha o najití maximální užitné hodnoty v systému získávání, předávání, vyhodnocování, správě, archivaci dokumentů jak v písemné tak i elektronické podobě.

Specializujeme se hlavně na činné firmy, čímž se odlišujeme od poskytovatelů obdobných služeb.

Konkurenční výhody naší spisovny


Outsorcing spisové agendy činných firem. Zřizování podnikových spisoven. Tvorba skartačních rejstříků a skartačních řádů. Audity písemností, poradenství.
Evidence dokumentů je na přání zadavatele prováděna s využitím čárových kódů.
Dodávky softwarových systémů pro správu a oběh firemních písemností i dokumentů v elektronické podobě.
Bezpečná skartace až do stupně tajné (dle znění § 5 zákona 148/1998 Sb.).
Provoz naší spisovny je zabezpečen námi vytvořeným jedinečným softwarem umožňujícím úpravu i dle potřeb jednotlivých zákazníků s možností exportu dat klientovi i do komerčních systémů.
Veškerá manipulace a nakládání s písemnostmi je prováděno pod dozorem státního archivu (skartace a archivace s jeho písemným souhlasem)!
Ukladatel má možnost přístupu do databáze s údaji o vlastních písemnostech přes internet bez nutnosti vlastnit specializovaný software.
Možnost skartace písemností ve lhůtách typového skartačního rejstříku, nebo ve lhůtách nad jeho rámec dle potřeb zadavatele.
Ukládáme i neobvyklé písemnosti v podobě CD a DVD disků, hard disků, mikrofiší, videokazet apod.