Nabídka spisové služby

Autor: administrator <agroscience(at)agroscience.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 01. 2007

Nabídka spisové služby pro naše stávající i budoucí klienty

1) Převzetí, vytřídění, označení, uložení a skartace

Roztřídění dokumentů na kategorie A-archiválie, S-písemnosti určené ke skartaci po uplynutí zákonné lhůty (1 až 100 let). V-písemnosti zatím nezařaditelné s revizí po 1–15 letech.
Možnost scanování vybraných dokumentů nebo vytěžování dat z formulářů.
Uložení jednotlivých spisů ve spisovně do archivačních složek, popis spisů a složek, jejich jednoznačná identifikace přímo na ukládací jednotce a zároveň zaevidování v databázovém systému pro snadné vyhledávání.
Provedení úplného skartačního řízení. Vyhotovení návrhu žádostí o archivaci a skartaci. Předání písemností do státního archivu (typ písemností A), zajištění písemného potvrzení a fyzická likvidace dokumentů (písemnosti typu S s prošlou skartační lhůtou).
Součástí nabídky je i poskytnutí přepravních či stěhovacích služeb.

2) Uložení, archivace a následný servis spisové agendy

Asistence i personální zabezpečení při vyhledávání spisů, skartaci, převádění dat do elektronické podoby, archivaci a nakládání s daty v elektronické podobě.
U firem v likvidaci zajištění personální agendy pro bývalé zaměstnance podniku (vyhledání osobních spisů pro potvrzování délky zaměstnání apod.)

   Nabízíme možnost externího uložení Vašich dokumentů v certifikovaných skladech (Chráštany – okres Rakovník, okres Plzeň - sever), kde je možné využití služeb badatelny a všech servisních služeb (kopírování, fax, telefon, digitalizace, tisk z databází, vyhledávání písemností dat pracovníky spisovny, expresní vyhledání a transport, e-mail, internet, počítač).

   Archivace a skartace dokumentů je prováděna v souladu se zřetelem na znění zákona na ochranu osobních údajů, zákona na ochranu utajovaných skutečností a obchodního zákoníku - ochrana obchodního tajemství. Všichni pracovníci soukromé spisovny jsou prověřeni a jsou povinni dbát výše uvedených zásad, tato povinnost je jim uložena i smluvně.