Nabídka služeb digitalizace

Autor: administrator <agroscience(at)agroscience.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 01. 2007

Nabídka služeb digitalizace

Spisovna + digitalizace + ASCdatabaze

Náhled v rozlišení 800x600
Tento systém je určen našim menším klientům a je spojením spisové služby s digitalizací písemností a softwarovým systémem ASCdatabáze (případně jiným specializovaným softwarem). Nosnou myšlenkou systému je, aby klient objednávající si tyto služby neměl žádné starosti s plněním zákonných požadavků na správu písemností, nemusel vlastnit hardwarovou výbavu a dokázal s běžným softwarovým vybavením vyhledávat ve svých písemnostech.

Spisová služba

Zahrnuje celý balíček úkonů popsaných v nabídce a rozšířené v detailním popisu nadstandardních služeb.

Digitalizace

Převod provozně i správně důležitých písemností do formy elektronických dokumentů. Zajišťujeme skenování dokumentů i ve větším rozsahu, připravujeme digitalizaci audio i video záznamů.

Software – ASCdatabaze

Je formou tzv. tenkého klienta. Ke zpracovaným a roztříděným písemnostem mohou klienti přistupovat pomocí webového prohlížeče.
ASCdatabaze obsahuje popis uložené písemnosti (tak jak ji nazývá původce písemností), rok jejího vzniku a další znaky rozhodné pro skartační řízení.
Písemnost může v ASCdatabazi být uložena jen jako pouhá popisná informace, nebo může mít připojen originální elektronický dokument (např. soubor MS Word, audio či video soubor), jestliže se jedná o tuto formu písemnosti. Nebo v případě písemné písemnosti může být přiložen nascanovaný snímek této písemnosti.
Vyhledávání dle zadaných kriterií (např. „plány“ vzniklé v zadaném roce).
Možnost vyčlenit vybrané záznamy a ty zpřístupnit i pro veřejnost.
V systému je možné vyhledané písemnosti označit a objednat si je k nahlédnutí v badatelně, či si je, pokud nejsou, nechat nascanovat a zaslat e-mailem, nebo z nich pořídit kopie (i úředně ověřené) a zaslat poštou.
Přístup do databáze je zabezpečen heslem a připojení používá bezpečnostní certifikát SSL.