Vydáváme knihu Dějiny Rakovnicka

Autor: administrator <agroscience(at)agroscience.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 12. 2009

Reprint knihy Dějiny Rakovnicka od Václava Kočky po 73 letech

Naše společnost se rozhodla pro znovuvydání knihy z historie Rakovnicka. Autorem je Václav Kočka, který knihu Dějiny Rakovnicka vydal za spoluúčasti Muzejního spolku královského města Rakovníka v roce 1936. Tuto originální knihu jsme zpracovali a v nezměněné podobě ji vydáváme. Veškeré informace o knize (včetně způsobu zakoupení) naleznete na samostatných stránkách věnovaných tomuto projektu: dejinyrakovnicka.webnode.cz