Zpět na úvod

Typový skartační rejstřík z roku 2003

Zobrazení

dle ničeho, písemností, Zn./lh.

Hledání

 ( Nápověda  )

Kód

Písemnost

Zn./lh.

Výsledek hledání

od  po      Počet položek: 

Kód

Písemnost

Zn./ lh.

Výběr

1 Absence:
2 Absence: absenční karty S 3
3 Absence: evidence denní, týdenní, měsíční docházky S 3
4 Absence: evidence práce neschopných pro nemoc a úraz S 3
5 Absence: kontrola docházky S 1
6 Absence: měsíční výkazy o absenci a nemocnosti S 1
7 Absence: píchačky (razítkové lístky) S 3
8 Absence: plán dovolených, žádanky, evidence S 1
9 Absence: statistika nemocí z povolání:
11 Absence: statistika nemocí z povolání: ostatní S 3
10 Absence: statistika nemocí z povolání: roční a delší A
12 Absence: závažná opatření proti absenci V 5
13 Absolventi: viz „Školení"
5197 Žádanky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 1
5198 Žádosti: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činno...

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař