Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

kniha referentská

také kniha kancelářská, pomocné knihy k vedení kancelářské agendy, zpravidla záznamník přidělených spisů,

referent

kdo přednáší referát nebo referuje, osoba píšící pravidelně referáty, zaměstnanec organizace, zpravidla úředník, funkcionář pro určitý úsek, obor činnosti vedoucího referátu

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař