Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

skartační lhůta-počítání

skartační lhůty počínají běžet dnem 1.ledna následujícího roku po vyřazení (vyřízení) písemnosti, zpravidla: po vzniku písemnosti, kde rok vzniku je zároveň rokem uzavření písemnosti; po uplynutí lhůt uvedených v písemnosti např. záruky; po vyřízení celé záležitosti, stížnost, žádost,podání- po skončení platnosti příkazu, nařízení lze zhruba říci, že začátkem skartační lhůty je rok následující po obvyklém vyřízení písemnosti (odlišnost je u osobních spisů, kde se někdy odvozuje od roku narození pracovníka, někdy od data ukončení pracovní činnosti)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař