Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

skartační návrh

soupis písemností, u kterých prošly skartační lhůty a již nejsou potřebné pro provoz organizace, skartační návrh je zaslán k místně příslušnému archivu anebo ke skartační komisi ( v případě vlastního archivu u některých organizací), po schválení skartačního návrhu je možné provést skartaci; návrh na vyřazení písemností, které není třeba dále uchovávat v registratuře (spisovně)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař