Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

účetní kniha

v soustavě podvojného účetnictví:deník (deníky),hlavní kniha,knihy analytické evidence,v soustavě jednoduchého účetnictví: peněžní deník,kniha pohledávek a závazků,pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař