Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

Depot

skladiště archiválií

Depot-vlastnosti

větrání má umožnit výměnu vzduchu 30m3/hod., archiválie mají být uloženy v krabicích, tyto v regálech o výšce 215-220 cm s hloubkou police 35 cm, uličky mezi regály 80-90 cm, relativní vlhkost 45-65%, teplota 14-18 st.C. nosnost podlah 1200 kg/m2

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař