Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

archivní pomůcka

k archivnímu fondu nebo sbírce podle archivních pravidel zpracovaný přehled sloužící k evidenci a orientaci po obsahu a rozsahu archivního fondu nebo sbírky; mezi archivní pomůcky patří inventární soupis, archivní inventář, skupinový či specializovaný archivní inventář, katalog a tematický katalog

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař