Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

duplikát

písemnost vyhotovená v týchž formách a s touž platností jako originál a vydaná bud' současně s originálem, nebo i dodatečně

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař