Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

informace

poznatek týkající se jakýchkoliv objektů, jako jsou fakta, události, věci, procesy nebo myšlenky včetně pojmů, které mají v určitých souvislostech zvláštní význam

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař