Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

inventární jednotka

z hlediska evidence JAF nejnižší věcná jednotka, vytvářená při zpracování archivá1ií a tvořená dokumentem nebo souborem dokumentů stejného nebo příbuzného charakteru; za inventární jednotku se považuje např. listina, svazek knihy, soubor spisů nejnižší registraturní signatury, určitého druhu agendy nebo věcné skupiny, kartotéka, samostatná mapa, typář aj.

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař