Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

lhůta

a) pro opsání - lhůta připomínající, do kdy má být spis opsán (odeslán), b) pro upomínání - lhůta, kterou organizace sama určuje, aby upomínkou dosáhla včasného vyřízení, c) pro vyřízení - lhůta připomínající, do kdy má být spis vyřízen a schválen (popřípadě i vypraven)

skartační lhůta

je uvedena ve skartačním plánu nebo skartačním rejstříku. Jedná se o minimální délku doby, po kterou musí být písemnost uložena ve spisovně nebo jinak uchována, než bude skartována, skartační lhůty jsou stanoveny na 1, 2, 3, 5, 10, vyjímečně na 15, 20, 45, 50, 75, 100 let; lhůta, před jejímž uplynutím nesmějí být písemnosti skartovány

skartační lhůta-počítání

skartační lhůty počínají běžet dnem 1.ledna následujícího roku po vyřazení (vyřízení) písemnosti, zpravidla: po vzniku písemnosti, kde rok vzniku je zároveň rokem uzavření písemnosti; po uplynutí lhůt uvedených v písemnosti např. záruky; po vyřízení celé záležitosti, stížnost, žádost,podání- po skončení platnosti příkazu, nařízení lze zhruba říci, že začátkem skartační lhůty je rok následující po obvyklém vyřízení písemnosti (odlišnost je u osobních spisů, kde se někdy odvozuje od roku narození pracovníka, někdy od data ukončení pracovní činnosti)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař