Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

nepravá priora

písemnosti (zpravidla celé signatury) jiných původců, které v některých případech sloužily k vyřizování agend; do těchto písemností nebyly vkládány nové resortní spisy, a naopak nepravá priora nebyla zařazována mezi resortní spisy

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař