Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

oběh účetních dokladů

postupný přechod dokladu z jednoho organizačního útvaru do dalšího spojený s postupným zpracováním dokladu určenými pracovníky

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař