Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

písemnosti - vlastnosti pro uložení

spisy a písemnosti musí být uzavřené (vyřízené), spisy musí tvořit ukládací jednotku (svazek, pořadač, balík atp.), kde jsou soustředěny písemnosti k sobě příslušné (podle spisových znaků). Na ukládací jednotce musí být uvedeno: název původce (název organizace, značka název organizační jednotky), spisová (ukládací značka), označení agendy či agend v ukládací jednotce obsažených, rok vzniku a rok vyřízení písemnosti, skartační znak, skartační lhůta, rok skartace

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař