Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

přílohy

písemné doklady připojované k podání v originále nebo ověřených či neověřených opisech a označené někdy v textu nebo po straně podání velkými písmeny: A B C nebo číslicemi (arabskými, římskými), případně zvláštními značkami

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař