Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

příruční spisovna

nepřesný výraz pro uložení dokumentů v jedné kanceláři nebo u jednoho pracovníka, také místo pro zakládání živé spisové agendy jednotlivých praco­višť organizace (skříň s označenými přihrádkami k ukládání spisů v kanceláři)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař