Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

parafa, šifra

zkratka zpravidla osobního jména, připojená ke konceptu na znamení jeho schválení nebo na originál místo celého podpisu

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař