Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

priorování

vyhledávání předchozích spisů o určitém jednání nebo věci za účelem jejich připojení k nově došlému podání o téže věci nebo k badatelským účelům, zařazení starších spisů k mladším

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař