Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

referátník

arch nebo list papíru s předtiskem na čelní straně, určený pro koncepty, na něž se píše zápis se zprávou referenta o projednávané věci, zpravidla s návrhem vyřízení; také záznam o přidělení spisů referentům

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař