Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

registratura

soubor písemností vyřízených organizací v její organické činnosti a uspořádaný podle určitého systému; písemnosti podržují svou průkaznost a dosud u nich neprošla skartační lhůta; oddělení organizace, sloužící k ukládání a evidenci vyřízených spisů (spisovna), skříň s označenými přihrádkami k ukládání spisů v kanceláři

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař