Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

rozvaha (bilance)

účetní výkaz - součást účetní závěrky, v němž se zachycuje v peněžním vyjádření stav majetku a jeho zdrojů

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař