Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

skartační plán

je stanovuje vyřazovací (skartační) lhůty pro jednotlivé písemnosti,vyskytující se pro ve spisovně v rámci organizace nebo specializované spisovně, skartační plán může nahradit skartační rejstřík; směrnice pro skartování písemností podle skartačních znaků (A V S) a lhůt, jež odpovídají agendě organizace

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař