Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

storno

zvratný zápis položky, zpravidla zrušení zápisu, záznam o písemnosti však v podacím deníku a databázi systému zůstává

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař