Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

účetní výkaz, který podává přehled o výsledku hospodaření a jeho složkách -nákladech a výnosech; je členěn z hlediska hospodaření v provozně hospodářské činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař